مسوولیت های اداری و اجرایی

مسوولیت های اداری و اجرایی

 

 

مسوولیت های اداری و اجرایی در آموزش و پرورش:

 • مدیر کانون فرهنگی – تربیتی پویندگان دانش راور
 • معاون دانشسرای تربیت معلم شهید صدر راور
 • رئیس دانشسرای تربیت معلم شهید صدر راور
 • رئیس دبیرستان غیرانتفاعی دانش
 • معاون پرورشی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان راور
 • مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان راور
 • مسئول هسته‌ی مشاوره‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان راور
 • رئیس آموزش و پرورش شهرستان راور
 • مسؤول پي‌گيري طرح پژوهشي شهداي فرهنگي(سال تحصيلي77-76)
 • رابط تحقيقات اداره‌‌ي آموزش و پرورش شهرستان راور(سال تحصيلي78-77)
 •    عضو كميسيون بررسي آثار و تأليفات مديريت آموزش و پرورش شهرستان راور(84-83)
 • داور مسابقات پژوهشی ومطالعه و تحقيق دانش‌آموزان كشور- شيراز(1377)
 • مدیر پژوهشکده تعلیم وتربیت آموزش وپرورش راور

 

مسؤوليت‌هاي فرهنگي، اجرايي و مشورتي خارج از آموزش و پرورش:

 • عضو و رئيس شوراي اسلامي شهر راور(دوره‌ي اول و دوم)، شوراي نمونه‌ي كشوري در دوره‌ي اول
 • عضو و رئيس شوراي اسلامي شهرستان راور(دوره‌ي اول و دوم)
 • عضو شوراي اسلامي استان كرمان (دوره‌ي اول و دوم)
 • نماينده‌ي شوراي اسلامي استان كرمان در هيأت نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد(NGO)ها
 • عضو هيأت حل اختلاف شوراهاي اسلامي استان كرمان
 • رئيس كميسيون آموزش، فرهنگ و اموراجتماعي شوراي اسلامي استان كرمان
 • عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان راور
 • رئيس انجمن اهل قلم كانون هنر شهرستان راور
 • دبير ستاد برگزاري همايش راورشناسي
 • دبير ستاد برگزاري اولين همايش فرهيختگان شهرستان راور
 • مشاور فرهنگي فرماندار راور از مهرماه1384-1378
 • عضو انجمن كتاب‌خانه‌هاي عمومي راور
 • صاحب ‌امتياز ، مدير مسؤول و سردبير هفته‌نامه‌ي عصر باور
 •  مسؤول فرهنگي گردان 105 عاشورا ناحيه‌ي مقاومت بسيج شهرستان راور
 • عضو شورای فرهنگی اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان