کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی اردوهای کشوری جمعیت هلال احمر ماهان

کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی اردوهای کشوری جمعیت هلال احمر ماهان

تابستان 1398

 

helal1 1

 

 

helal1 2

 

helal1 3